Về chúng tôi

Giới thiệu

Giới thiệu

Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động

Hình thức thanh toán

Quý khách thanh toán qua ngân hàng, vui lòng chuyển tiền đến tài khoản công ty chúng tôi theo thông tin người nhận dưới đây. Khi nhận được giấy báo nhận tiền từ ngân hàng, chúng tôi sẽ thực hiện đơn hàng theo yêu cầu của Quý khách. Thông tin người nhận như sau: